Skip to product information
1 of 5

VioletViewArt

Workshop - We Are One - Werkplek Wandkunst met Gezamenlijke Alcohol Inkt Schilderijen

Workshop - We Are One - Werkplek Wandkunst met Gezamenlijke Alcohol Inkt Schilderijen

Regular price €52,00 EUR
Regular price Sale price €52,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Ervaar de betoverende wereld van alcohol inkt schilderen in onze workshop "Samen Zijn We Een." Deze unieke creatieve reis zal je innerlijke kunstenaar doen ontwaken en dient als een blijvende herinnering aan team eenheid en samenwerking wanneer het trots aan de muur van je werkplek hangt.

Overzicht: In "Samen Zijn We Een" duiken we in het fascinerende rijk van alcohol inkt kunst. Als individuele leden van een dynamische groep, ga je op een gezamenlijke artistieke onderneming, waarbij je samenwerkt aan een indrukwekkend stuk van 70 bij 100 cm. Dit gedeelde meesterwerk symboliseert de uniekheid van elk persoon binnen het team en viert de kracht van eenheid, en dient als een dagelijkse herinnering aan jullie collectieve geest.

Hoogtepunten van de workshop:

 • Introductie tot Alcohol Inkt: Ontdek de betoverende eigenschappen van alcohol inkt en leer de benodigde technieken om te creëren met dit levendige en vloeiende medium.
 • Individuele Expressie: Elke deelnemer zal hun persoonlijkheid, emoties en ervaringen tot uiting brengen terwijl ze bijdragen aan het gezamenlijke kunstwerk.
 • Gezamenlijk Kunst: Samen creëer je een adembenemend kunstwerk van 70 bij 100 cm, waarbij individuele expressies samenkomen tot een prachtig, harmonieus geheel. Dit proces symboliseert de kracht van teamwork en de schoonheid van diversiteit.
 • Creatief Probleemoplossen: Werk samen met je team om uitdagingen aan te gaan bij het samenvoegen van individuele stukken tot een samenhangend geheel, wat het oplossen van problemen en effectieve communicatie bevordert.
 • Reflectie en Delen: Deel je gedachten, emoties en inzichten terwijl je de ervaring van het creëren van een verenigd meesterwerk bespreekt, waardoor diepe verbindingen ontstaan met je teamleden.
 • Wandkunst voor de Werkplek: Jouw voltooide meesterwerk zal een blijvende herinnering zijn aan jullie eenheid en creativiteit, trots tentoongesteld aan de muur van je werkplek.

Voordelen van de workshop:

 • Teamintegratie: Versterk verbindingen, bouw vertrouwen op en verbeter communicatie tussen teamleden door middel van gezamenlijke kunst.
 • Creatieve Expressie: Ontdek de bevrijdende en therapeutische kracht van kunst als een middel tot zelfexpressie.
 • Vaardigheden in Probleemoplossen: Scherp je vermogen aan om samen te werken, aan te passen en creatieve uitdagingen als team op te lossen.
 • Diversiteit Vieren: Omarm de waarde van verschillende perspectieven, ervaringen en talenten binnen je groep.

Deze workshop is perfect voor teams, zowel klein als groot, die hun samenwerking willen versterken, de teamdynamiek willen verbeteren en een dagelijkse visuele herinnering willen creëren aan de kracht van eenheid in jullie werkplek.

Doe met ons mee in "Samen Zijn We Een: Werkplek Wandkunst met Gezamenlijke Alcohol Inkt Schilderijen" en vertrek met een gezamenlijk kunstwerk dat elke teamlid zal inspireren, motiveren en herinneren aan de unieke bijdrage die zij leveren aan het geheel. Kom, schilder en bouw een meesterwerk van eenheid dat je werkplek siert!

  Workshop Details:

  • Taal: Engels
  • Locatie: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
  • Duur: 2-2.5 uur
  • Prijs: 0-15 personen €52 p/p, 16-22 personen €47 p/p, 22-30 personen €45 p/p
  • Voor groepen kleiner dan 10 personen wordt de prijs berekend alsof er 10 personen deelnemen.

  Kunstwerken worden gecreëerd op speciaal synthetisch papier voor alcoholinkt of kunnen worden geüpgraded naar katoenen canvas tegen een extra vergoeding van 27 euro.

  Stuur me een bericht om de beste tijd en datum te bespreken. Ik organiseer voornamelijk workshops in het weekend of 's avonds doordeweeks.

  Gelieve de workshops minstens 14 dagen van tevoren te reserveren.

  ***********************************************************************************

  ENGLISH VERSION

  Workshop Title: "We Are One: Workplace Wall Art with Collaborative Alcohol Ink Painting"

  Workshop Description:

  Experience the enchanting world of alcohol ink painting in our "We Are One" workshop. This unique creative journey will awaken your inner artist and serve as a lasting reminder of team unity and collaboration when hung proudly on your workplace wall.

  Overview:

  In "We Are One," we dive into the captivating realm of alcohol ink art. As individual members of a dynamic group, you'll embark on a collaborative artistic endeavor, working together on a grand 70 by 100cm piece. This shared masterpiece will symbolize the uniqueness of each person within the team while celebrating the strength of unity, serving as a daily reminder of your collective spirit.

  Workshop Highlights:

  • Introduction to Alcohol Inks: Discover the enchanting qualities of alcohol inks and learn the techniques needed to create with this vibrant and fluid medium.
  • Individual Expression: Each participant will express their personality, emotions, and experiences as they contribute to the group's shared artwork.
  • Collaborative Art: Collaboratively create a breathtaking 70 by 100cm artwork, merging individual expressions into a magnificent, harmonious piece. This process symbolizes the power of teamwork and the beauty of diversity.
  • Creative Problem-Solving: Collaborate with your team to address challenges in merging individual pieces into a cohesive whole, promoting problem-solving and effective communication.
  • Reflection and Sharing: Share your thoughts, emotions, and insights as you discuss the experience of creating a unified masterpiece, fostering deep connections with your team members.
  • Wall Art for the Workplace: Your completed masterpiece will be a lasting reminder of your unity and creativity, proudly displayed on your workplace wall.

  Workshop Benefits:

  • Team Integration: Strengthen connections, build trust, and enhance communication among team members through collaborative art.
  • Creative Expression: Discover the liberating and therapeutic power of art as a means of self-expression.
  • Problem-Solving Skills: Sharpen your ability to collaborate, adapt, and solve creative challenges as a team.
  • Celebrating Diversity: Embrace the value of different perspectives, experiences, and talents within your group.

  This workshop is perfect for teams, both small and large, looking to boost collaboration, enhance team dynamics, and create a daily visual reminder of the strength in unity that graces your workplace.

  Join us in "We Are One: Workplace Wall Art with Collaborative Alcohol Ink Painting" and leave with a shared work of art that will inspire, motivate, and remind each team member of the unique contribution they bring to the collective whole. Come, paint, and build a masterpiece of unity that adorns your workplace wall!

   Workshop Details:

   • Language: English
   • Location: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
   • Length: 2-2.5h
   • Price: 0-15 people €52 p/p, 16-22 people €47 p/p, 22-30 people €45 p/p
   • Minimum group of 10 people or the financial equivalent of 10 participants

   Artwork will be created on special synthetic paper for alcohol inks or it can be upgraded to cotton canvas with an additional fee of 27 euro.

   Message me to discuss the best time and date. I organize mainly the workshops on the weekends or evenings during the week.

   Please make sure to reserve your spot at least 14 days ahead.

    

   View full details