Skip to product information
1 of 5

VioletViewArt

Workshop - We Are One - Familie en Vrienden Samenwerkende Alcohol Inkt Kunst

Workshop - We Are One - Familie en Vrienden Samenwerkende Alcohol Inkt Kunst

Regular price €52,00 EUR
Regular price Sale price €52,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Maak je gereed voor een hartverwarmende reis in de wereld van alcoholinktschilderijen in onze "Familie en Vrienden" workshop. Deze unieke creatieve ervaring zal je innerlijke kunstenaar doen ontwaken en je in staat stellen om samen een blijvend meesterwerk te creëren op een speciaal doek.

Overzicht: In "Familie en Vrienden" komen we samen om het betoverende rijk van alcoholinktkunst te verkennen. Elk lid van deze bijzondere groep zal bijdragen aan een gezamenlijke artistieke inspanning, werkend op een groot doek van 70 bij 100 cm of speciaal papier. Dit gedeelde meesterwerk zal de uniekheid van ieder persoon binnen de groep symboliseren, terwijl het de schoonheid van samenzijn viert.

Workshop Hoogtepunten:

 • Introductie tot Alcohol Inkt: Ontdek de betoverende eigenschappen van alcoholinkt en leer de benodigde technieken om te werken met dit levendige en vloeibare medium.
 • Individuele Expressie: Iedere deelnemer, of het nu familie of vrienden zijn, zal hun persoonlijkheid, emoties en ervaringen uitdrukken terwijl ze bijdragen aan het gedeelde kunstwerk.
 • Samenwerkend Kunst: Samen creëren we een adembenemend kunstwerk van 70 bij 100 cm, waarbij individuele expressies samensmelten tot een prachtig, harmonieus geheel. Dit proces symboliseert de kracht van samenzijn en de schoonheid van diversiteit binnen je familie en vrienden.
 • Creatief Probleemoplossen: Werk samen met je dierbaren om uitdagingen aan te gaan bij het samenvoegen van individuele stukken tot een samenhangend geheel, wat het gezamenlijk oplossen van problemen en effectieve communicatie bevordert.
 • Reflectie en Delen: Deel je gedachten, emoties en inzichten terwijl je de ervaring van het creëren van een verenigd meesterwerk bespreekt, waardoor de banden binnen je familie en vriendenkring versterkt worden.

Workshop Voordelen:

 • Verbinding en Samenzijn: Versterk de banden en creëer onvergetelijke herinneringen met je dierbaren door middel van gezamenlijke kunst.
 • Creatieve Expressie: Ontdek de bevrijdende en therapeutische kracht van kunst als middel van zelfexpressie en verbinding.
 • Vaardigheden in Probleemoplossen: Moedig samenwerking, aanpassingsvermogen en creatieve oplossingen aan als een groep.
 • Diversiteit Vieren: Omarm de unieke kwaliteiten van elk familielid en vriend binnen je groep.

Deze workshop is perfect voor families en vrienden die samen een blijvend en hartverwarmend meesterwerk willen creëren en de schoonheid van samenzijn willen vieren. Doe met ons mee in "Familie en Vrienden: Samenwerkende Alcohol Inkt Kunst" en vertrek met een gezamenlijk kunstwerk dat de eenheid en kracht van jouw unieke groep weerspiegelt. Kom, schilder en bouw een meesterwerk van samenzijn!

  Workshop Details:

  • Taal: Engels
  • Locatie: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
  • Duur: 2-2.5 uur
  • Prijs: 0-15 personen €52 p/p, 16-22 personen €47 p/p, 23-30 personen €45 p/p
  • Voor groepen kleiner dan 10 personen wordt de prijs berekend alsof er 10 personen deelnemen.

  Kunstwerken worden gecreëerd op speciaal synthetisch papier voor alcoholinkt of kunnen worden geüpgraded naar katoenen canvas tegen een extra vergoeding van 27 euro.

  Stuur me een bericht om de beste tijd en datum te bespreken. Ik organiseer voornamelijk workshops in het weekend of 's avonds doordeweeks.

  Gelieve de workshops minstens 14 dagen van tevoren te reserveren.

  ***********************************************************************************

  ENGLISH VERSION

  Workshop Description:

  Embark on a heartwarming journey into the world of alcohol ink painting in our "Family and Friends" workshop. This unique creative experience will awaken your inner artist and allow you to create a lasting masterpiece together on a special canvas.

  Overview:

  In "Family and Friends," we come together to explore the enchanting realm of alcohol ink art. Each member of this special group will contribute to a collaborative artistic endeavor, working on a grand 70 by 100cm canvas or special paper. This shared masterpiece will symbolize the uniqueness of each person within the group while celebrating the beauty of togetherness.

  Workshop Highlights:

  • Introduction to Alcohol Inks: Discover the captivating qualities of alcohol inks and learn the techniques needed to create with this vibrant and fluid medium.
  • Individual Expression: Every participant, be it family or friends, will express their personalities, emotions, and experiences as they contribute to the group's shared artwork.
  • Collaborative Art: Collaboratively create a breathtaking 70 by 100cm artwork, merging individual expressions into a magnificent, harmonious piece. This process symbolizes the power of togetherness and the beauty of diversity within your family and friends.
  • Creative Problem-Solving: Collaborate with your loved ones to address challenges in merging individual pieces into a cohesive whole, promoting shared problem-solving and effective communication.
  • Reflection and Sharing: Share your thoughts, emotions, and insights as you discuss the experience of creating a unified masterpiece, strengthening the connections within your family and friends.

  Workshop Benefits:

  • Bonding and Togetherness: Strengthen connections and create unforgettable memories with your loved ones through collaborative art.
  • Creative Expression: Discover the liberating and therapeutic power of art as a means of self-expression and connection.
  • Problem-Solving Skills: Encourage collaboration, adaptability, and creative solutions as a group.
  • Celebrating Diversity: Embrace the unique qualities of each family member and friend within your group.

  This workshop is perfect for families and friends looking to create a lasting, heartwarming masterpiece together and celebrate the beauty of togetherness. Join us in "Family and Friends: Collaborative Alcohol Ink Art" and leave with a shared work of art that reflects the unity and strength of your unique group. Come, paint, and build a masterpiece of togetherness!

   Workshop Details:

   • Language: English
   • Location: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
   • Length: 2-2.5h
   • Price: 0-15 people €52 p/p, 16-22 people €47 p/p, 23-30 people €45 p/p
   • Minimum group of 10 people or the financial equivalent of 10 participants

   Artwork will be created on special synthetic paper for alcohol inks or it can be upgraded to cotton canvas with an additional fee of 27 euro.

   Message me to discuss the best time and date. I organize mainly the workshops on the weekends or evenings during the week.

   Please make sure to reserve your spot at least 14 days ahead.

    

   View full details