Skip to product information
1 of 6

VioletViewArt

Workshop - Het Omarmen van Vrouwelijke Energie Door Alcohol Inkt Kunst

Workshop - Het Omarmen van Vrouwelijke Energie Door Alcohol Inkt Kunst

Regular price €59,00 EUR
Regular price Sale price €59,00 EUR
Sale Sold out
Tax included.

Stap in een wereld van levendige kleuren, creativiteit en de viering van innerlijke schoonheid in onze workshop "Godinnen Ontketend". Deze unieke bijeenkomst is ontworpen om de goddelijke vrouwelijke energie te inspireren terwijl jij en je mededeelnemers unieke kunstwerken maken met alcohol inkt op synthetisch papier versierd met afbeeldingen, elk metingen 50x33 cm.

OverzichtIn "Godinnen Ontketend" nodigen we je uit om de betoverende wereld van alcohol inkt kunst te verkennen terwijl je je innerlijke godin aanboort. Deze workshop is een perfecte gelegenheid voor een avond van empowerment en zelfexpressie, waar deelnemers hun innerlijke godin kunnen kanaliseren en de schoonheid van vrouwelijkheid vieren via kunst.

Workshop Hoogtepunten:

 • Introductie tot Alcohol Inkt: Ontdek de betoverende wereld van alcohol inkt, waar levendige kleuren samensmelten met de stroming van vrouwelijke energie, waardoor de schoonheid van je innerlijke godin tot uiting komt.
 • Individuele Expressie: Elke deelnemer krijgt de kans om hun unieke innerlijke schoonheid, goddelijke stijl en de elegantie van hun godinnenenergie tot uitdrukking te brengen via hun kunstwerk.
 • Synthetisch Papier met Afbeeldingen: Creëer je meesterwerk op hoogwaardig synthetisch papier versierd met afbeeldingen, waardoor de artistieke aantrekkingskracht van je werk wordt verhoogd en de goddelijke binnenwereld wordt gevierd.
 • Vrouwelijke Thema's: Verken thema's die resoneren met de godin binnenin, zoals bloemmotieven, abstracte ontwerpen, of elk onderwerp dat de essentie van je goddelijke vrouwelijke energie belichaamt.
 • Delen en Vieren: Verbind met je mede-godinnen terwijl je je kunst deelt en de unieke schoonheid van ieders individuele creatieve expressie viert in een ondersteunende, inspirerende sfeer.

Voordelen van de Workshop:

 • Creatieve Expressie: Ontdek de vreugde van het uiten van je innerlijke godin, het omarmen van je goddelijke stijl en het vieren van de prachtige schoonheid binnenin.
 • Kwaliteitsmaterialen: Ervaar de transformerende kracht van alcohol inkt op synthetisch papier versierd met afbeeldingen, waardoor je creaties de goddelijke uitstraling krijgen.
 • Empowerment Samenkomen: Geniet van een ondersteunende, diverse en inclusieve omgeving waarin je de gezamenlijke godinnenenergie en creativiteit kunt benutten.
 • Ontketen je Innerlijke Kunstenaar: Of je nu een ervaren kunstenaar bent of een nieuwkomer in de kunstwereld, deze workshop moedigt de ontwaking van je artistieke godin binnenin aan.

Doe mee aan "Godinnen Ontketend: Het Omarmen van Vrouwelijke Energie Door Alcohol Inkt Kunst" en vertrek met een prachtig, uniek vrouwelijk meesterwerk dat de essentie van je innerlijke godin belichaamt. Dit is de perfecte gelegenheid om te genieten van de collectieve energie van godinnen, terwijl je je unieke schoonheid, elegantie en creatieve geest viert. Kom, schilder en omarm de godin binnenin!

Perfect voor evenementen zoals:

 • meidenavond
 • vrouwenempowermentevenement
 • het vieren van het begin van een nieuwe levensreis zoals een vrijgezellenfeest, babyshower, nieuw carrièrepad... persoonlijk evenement met opzettelijk positieve en zeer persoonlijke minigeschenken van elke deelnemer aan de koningin van de avond (neem contact met me op om de kleurencombinatie, persoonlijke verzoeken te bespreken om dit evenement nog specialer te maken)
 • alle evenementen waar de focus ligt op vrouwelijke energie en creatief plezier

Workshop Details:

 • Taal: Engels
 • Locatie: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
 • Duur: 2-2.5 uur
 • Prijs: €59 per persoon
 • Minimaal 8 personen of het financiële equivalent voor 8 personen
 • Leeftijdsvereiste: 16 jaar en ouder

Stuur me een bericht om de beste tijd en datum te bespreken. Ik organiseer voornamelijk workshops in het weekend of 's avonds doordeweeks.

Gelieve de workshops minstens 14 dagen van tevoren te reserveren.

***********************************************************************************

ENGLISH VERSION

Workshop Description:

Step into a world of vibrant colors, creativity, and the celebration of inner beauty in our "Goddesses Unleashed" workshop. This unique gathering is designed to inspire the divine feminine within as you and your fellow participants create one-of-a-kind alcohol ink paintings on synthetic paper adorned with graphics, each measuring 50x33 cm.

Overview:

In "Goddesses Unleashed," we invite you to explore the enchanting realm of alcohol ink art while tapping into the profound energy of the divine feminine. This workshop is a perfect opportunity for a night of empowerment and self-expression, where participants can channel their inner goddess and celebrate the beauty of femininity through art.

Workshop Highlights:

 • Introduction to Alcohol Inks: Discover the enchanting world of alcohol inks, where vibrant colors merge with the flow of feminine energy, giving rise to the beauty of your inner goddess.
 • Individual Expression: Each participant will have the opportunity to express their unique inner beauty, divine style, and the elegance of their goddess energy through their artwork.
 • Synthetic Paper with Graphics: Create your masterpiece on high-quality synthetic paper adorned with graphics, elevating the artistic allure of your work and celebrating the divine within.
 • Feminine Themes: Explore themes that resonate with the goddess within, such as floral motifs, abstract designs, or any subject that embodies the essence of your divine feminine energy.
 • Sharing and Celebration: Connect with your fellow goddesses as you share your art and celebrate the unique beauty of each individual's creative expression in a supportive, empowering atmosphere.

Workshop Benefits:

 • Creative Expression: Discover the joy of expressing your inner goddess, embracing your divine style, and celebrating the exquisite beauty within.
 • Quality Materials: Experience the transformative power of alcohol ink on synthetic paper adorned with graphics, ensuring your creations radiate the divine.
 • Empowering Gathering: Revel in a supportive, diverse, and inclusive environment where you can harness the collective goddess energy and creativity.
 • Unleash Your Inner Artist: Whether you're an experienced artist or a newcomer to the art world, this workshop encourages the awakening of your artistic goddess within.

Join us in "Goddesses Unleashed: Embracing Feminine Energy Through Alcohol Ink Art" and leave with a stunning, uniquely feminine masterpiece that embodies the essence of your inner goddess. This is the perfect occasion to revel in the collective energy of goddesses, celebrating your unique beauty, elegance, and creative spirit. Come, paint, and embrace the goddess within!

Perfect for events like:

 • girls night out
 • women empowering event 
 • celebrating the beginning of a new life journey like a bridal shower, baby shower, new career path... personal event with intentional positive and very personal mini gifts from each participant to the queen of the night ( please contact me to discuss the color combination, personal requests to make this event even more special)
 • all events where the focus is on female energy and creative fun

Workshop Details:

 • Language: English
 • Location: Bergen Op Zoom , Noord Brabant, NL
 • Length: 2-2.5 uur
 • Price: €59 per person
 • Minimum group of 8 people or the financial equivalent of 8 participants
 • Min age: 16 years+

Message me to discuss the best time and date. I organize mainly the workshops on the weekends or evenings during the week.

Please make sure to reserve your spot at least 14 days ahead.

Sign Up as a Group or Request Custom Dates: If you want to sign up as a group or prefer a different workshop date, feel free to contact us. We are more than willing to accommodate your preferences and ensure you have a fantastic experience tailored to your needs.

 

View full details